Jogszabályok oldalunkon megtalálja és egyetlen kattintással elérheti a könyvelés és bérszámfejtés legfontosabb, mai napon hatályos jogszabályait. Ezek a linkek a kormányzati portál oldalára visznek.

Könyveléssel és számvitellel kapcsolatos jogszabályok:
2000. évi C. törvény a számvitelről

Adózással kapcsolatos jogszabályok:
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Bérszámfejtéssel és munkaüggyel kapcsolatos jogszabályok:
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1997. évi LXXX. törvény A TB járulékokról
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek...foglalkoztatásának elősegítéséről
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól
172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről
297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról
278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről